مبارزه با کرم گلوگاه انار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 89
تعداد دریافت فایل: 58
ارسال نظر در مورد این عنوان