راهنمای توصیه کودی برای محصولات زراعی مرکز جهاد کشاورزی سیمین شهر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تعداد صفحات: 39
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 462
تعداد دریافت فایل: 99