راهنمای توصیه کودی برای محصولات زراعی مرکز جهاد کشاورزی نوکنده

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تعداد صفحات: 33
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 436
تعداد دریافت فایل: 97