گندم آفتاب رقم گندم نان برای کاشت در دیم زارهای مناطق گرمسیری کشور

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
زراعت
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 8
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 266
تعداد دریافت فایل: 563