گندم قابوس رقم جدیدگندم نان دارای تحمل به تنشهای خشکی و گرمای انتهایی برای کشت در دیمزارهای گرمسیری کشور

نوع منبع: بروشور
موضوعات :
زراعت
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان