کریم - گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
زراعت
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 10
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 74
تعداد دریافت فایل: 13
ارسال نظر در مورد این عنوان