نماتد انگل گیاهی - کنترل نماتدهای انگل گیاهی با آفتابدهی خاک

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 8
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 592
تعداد دریافت فایل: 169