شته چغندر قند - شته ریشه چغندرقند و راههای پیشگیری و کنترل آن

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 8
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 683
تعداد دریافت فایل: 254