تکنولوژی فراورده های لبنی تخمیری

نوع رسانه: کتاب
نویسندگان : جواد حصاری ؛ مهناز منافی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 60
ارسال نظر در مورد این عنوان