آبیاری قطره ای زیرسطحی - قابلیتها و کاربردهای آبیاری قطره ای زیرسطحی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 992
تعداد دریافت فایل: 495