پنبه - معرفی بیماری قرنطینه ای سوختگی باکتریایی پنبه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 55
تعداد دریافت فایل: 1
ارسال نظر در مورد این عنوان