روشهای مناسب کاهش رطوبت، بسته بندی و انبارداری خرماهای استان هرمزگان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 122
تعداد دریافت فایل: 30
ارسال نظر در مورد این عنوان