آبیاری پیاز - مدیریت آبیاری پیاز خوراکی (آذربایجان شرقی)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 32
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,737
تعداد دریافت فایل: 1,748