سیستم آبیاری تحت فشار بارانی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 28
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 91
تعداد دریافت فایل: 28
ارسال نظر در مورد این عنوان