پیشگیری از بیماریهای واگیر شایع در دام

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
امور دام
نویسنده : محمد علی رحمی
تعداد صفحات: 28
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 86
تعداد دریافت فایل: 6
ارسال نظر در مورد این عنوان