بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
گیاهان دارویی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کشت گیاه نعنا فلفلی
موسسه / مرکز/ سازمان: مرکز آموزش امام خمینی کرج
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 978
تعداد دریافت فایل: 1,293