بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن- بابونه و گل گاو زبان

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
گیاهان دارویی
موسسه / مرکز/ سازمان: مرکز آموزش امام خمینی کرج
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,394
تعداد دریافت فایل: 1,658