آفت جوانه خوار سبز گل محمدی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 356
تعداد دریافت فایل: 121
ارسال نظر در مورد این عنوان