آفت جوانه خوار سبز گل محمدی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 110
تعداد دریافت فایل: 5
ارسال نظر در مورد این عنوان