آفت جوانه خوار سبز گل محمدی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 478
تعداد دریافت فایل: 148
ارسال نظر در مورد این عنوان