آشنایی با آبزیان خوراکی و ارزش غذایی آنها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
فرآوری آبزیان
تعداد صفحات: 30
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 364
تعداد دریافت فایل: 114
ارسال نظر در مورد این عنوان