آشنایی با آبزیان خوراکی و ارزش غذایی آنها

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
فرآوری آبزیان
نویسنده : محمدرضا عباسی
تعداد صفحات: 30
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان