طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپهای گیاهی منطقه اردبیل و آستارا

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
نویسنده : جابر شریفی
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 78
ارسال نظر در مورد این عنوان