راهنمای سیب - راهنمای آفات، بیماری ها و علف های هرز سیب

نوع رسانه: هندبوک
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسندگان : رئوف کلیایی ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 166
تعداد دریافت فایل: 43
ارسال نظر در مورد این عنوان