راهنمای سیب - راهنمای آفات، بیماری ها و علف های هرز سیب

نوع رسانه: هندبوک
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 717
تعداد دریافت فایل: 700