راهنمای سیب - راهنمای آفات، بیماری ها و علف های هرز سیب

نوع منبع: هندبوک
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسندگان : رئوف کلیایی ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان