آبیاری مزرعه - دستورالعمل روشهای اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

نوع رسانه: هندبوک
نویسنده : علیرضا کیایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,320
تعداد دریافت فایل: 1,739