آبیاری مزرعه - دستورالعمل روشهای اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

نوع منبع: هندبوک
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
نویسنده : علیرضا کیایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان