اصلاحات ساختاری در نظام ترویج کشاورزی ایران

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
شابک: 978-9645203090
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,049
تعداد دریافت فایل: 511