دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
نویسنده : علی رضا کیایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 429
تعداد دریافت فایل: 1,341