بهره وری آب و روشهای بهبود آن

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
شابک: 978-9645202932
تعداد صفحات: 72
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان