دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم (بی خاکورزی)

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
نویسنده : صادق افضلی نیا
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان