دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم (بی خاکورزی)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
نویسنده : صادق افضلی نیا
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 263
تعداد دریافت فایل: 125
ارسال نظر در مورد این عنوان