توصیه هایی برای بهینه سازی طراحی شبکه زهکشهای زیرزمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 40
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 328
تعداد دریافت فایل: 67
ارسال نظر در مورد این عنوان