توصیه هایی برای مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 269
تعداد دریافت فایل: 77