دستورالعمل مدیریت تلفیقى حاصلخیزى خاک و تغذیه گوجه فرنگى گلخانه اى

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
نویسندگان : مجید بصیرت ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 80
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان