دستورالعمل مدیریت تلفیقى حاصلخیزى خاک و تغذیه گوجه فرنگى گلخانه اى

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 80
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 785
تعداد دریافت فایل: 756