برداشت، انبارداری و عرضه نارنگی

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
اقتصاد کشاورزی
نویسنده : جواد فتاحی مقدم
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 36
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان