راهکارهای مدیریتی قبل و بعد از تنش یخ بندان در مرکبات

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : یحیی ناجور
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 471
تعداد دریافت فایل: 266