آفات درختان کیوی فروت در شمال ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 451
تعداد دریافت فایل: 333
ارسال نظر در مورد این عنوان