آفات درختان کیوی فروت در شمال ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 96
تعداد دریافت فایل: 6
ارسال نظر در مورد این عنوان