روشهای مصرف کودهای شیمیایی در درختان مرکبات

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسندگان : مجید بصیرت ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نویم ترویج
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 80
تعداد دریافت فایل: 14
ارسال نظر در مورد این عنوان