گونه های ماهیان دریایی قابل پرورش در قفس در کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبزی پروری
نویسندگان : علی ایزدی ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 41
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 366
تعداد دریافت فایل: 2,753