مدیریت بیماری سیاهک معمولی ذرت با عامل Ustilago maydis

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : حسن مومنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان