فرصتهای سرمایه گذاری در آبزی پروری پرورش ماهیان دریایی در قفس

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبزی پروری
نویسندگان : علی ایزدی ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 25
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان