مدیریت تلفیقی آفات گلخانه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 355
تعداد دریافت فایل: 1,358
ارسال نظر در مورد این عنوان