مدیریت تلفیقی آفات گلخانه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 123
تعداد دریافت فایل: 419
ارسال نظر در مورد این عنوان