سفیدک پودری کدوئیان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
تعداد صفحات: 8
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 50
ارسال نظر در مورد این عنوان