دستورالعمل کشت متراکم میگو در استخر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبزی پروری
نویسنده : محمود حافظیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 386
تعداد دریافت فایل: 221