نکات فنی در برداشت، بسته بندی و نگهداری میوه های هلو و شلیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : پروین شرایعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 404
تعداد دریافت فایل: 5,550