نقش آتریپلکس های بومی در اصلاح خاک های اطراف دریاچه ارومیه

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
بیولوژی خاک
نویسنده : فرخ غنی شایسته
کلیدواژگان / برچسب ها :
آتریپلکس
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 59
تعداد دریافت فایل: 4
ارسال نظر در مورد این عنوان