آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
آب و خاک
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری نواری (تیپ)
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,054
تعداد دریافت فایل: 471