اصول مدیریت گلخانه(نکات فنی سازه و عوامل محیطی)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : دکتر بیژن کاوسی
تعداد صفحات: 19
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,737
تعداد دریافت فایل: 2,227