روش استفاده از باگاس غنی شده با اوره در تغذیه گاومیش های شیرده

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دام سنگین
نویسنده : محمد رضا مشایخی
تعداد صفحات: 10
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 74
تعداد دریافت فایل: 8
ارسال نظر در مورد این عنوان