مدیریت تغذیه درختان مرکبات در شرایط شورى

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسندگان : مجید بصیرت ؛ و دیگران
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظانم نوین ترویج
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان