دستورالعمل معاینه فنی سمپاش های پشت تراکتوری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
مکانیزاسیون
نویسنده : آقای علی جمشیدی
تعداد صفحات: 23
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 930
تعداد دریافت فایل: 314