دستورالعمل معاینه فنی سمپاش های پشت تراکتوری

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
مکانیزاسیون
نویسنده : علی جمشیدی
تعداد صفحات: 23
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان