شناسایی و روشهای کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 640
تعداد دریافت فایل: 117