شناسایی و روشهای کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : جاوید عباسی
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 54
تعداد دریافت فایل: 8
ارسال نظر در مورد این عنوان