شناسایی و روشهای کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : جاوید عباسی
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان