بیماری ریزومانیای چغندر قند

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : سعید دارابی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 149
تعداد دریافت فایل: 12
ارسال نظر در مورد این عنوان