مناسب ترین زمان مهار شیمیایی علف هرز جودره در مزارع گندم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 456
تعداد دریافت فایل: 76
ارسال نظر در مورد این عنوان