مناسب ترین زمان مهار شیمیایی علف هرز جودره در مزارع گندم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : محمدرضا جمالی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 44
تعداد دریافت فایل: 6
ارسال نظر در مورد این عنوان