رقم های گندم نان و جو مناسب کاشت اقلیم معتدل استان فارس

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : فاطمه قائد شرف
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 636
تعداد دریافت فایل: 131